Arkæologisk arbejdsgruppe

Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter for en treårig periode en arkæologisk arbejdsgruppe til at rådgive styrelsen om spørgsmål vedrørende:

 • Prioriteringer i forbindelse med tilskud til arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8 og 8a
 • Valg af metode i forbindelse med arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8 og 8a
 • Implementering og efterlevelse af standarder og strategier for det arkæologiske arbejde

Arbejdsgruppen indkaldes eller konsulteres af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med konkrete spørgsmål om disse emner. Arbejdsgruppen holder 3 – 4 møder om året.

Grundlaget for den arkæologiske arbejdsgruppe kan læses i Kommissoriet for arkæologisk arbejdsgruppe.

Medlemmer af den arkæologiske arbejdsgruppe

Den arkæologiske arbejdsgruppe består af følgende repræsentanter:

 • Mads Thagaard Runge, (formand) Odense Bys Museer
 • Kristoffer Buch Pedersen, Museum Sydøstdanmark
 • Lutz Klassen, Museum Østjylland
 • Torben Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum
 • Lene B. Frandsen, Arkæologi Vestjylland
 • Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer
 • Lasse Sørensen, Nationalmuseet
 • Rune Iversen, Københavns Universitet

Kontaktperson og sekretær for arbejdsgruppen:

Konsulent Hoda El-Sharnouby, Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 20. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Kommende møder

4. februar 2021

8. marts 2021

6. maj 2021

2. september 2021

2. december 2021