Arkæologiske Strategier

De arkæologiske strategier skal gøre essensen af den nyeste viden umiddelbar tilgængelig, så den kan indgå i museernes planlægning og prioritering af arkæologiske undersøgelser. Strategierne er ikke statiske, men vil løbende blive revideret og tilpasset de nyeste undersøgelsesresultater.