Spredningskort

Palæolitikum i Danmark i følge "Fund & Fortidsminder"

Mesolitikum i Danmark i følge "Fund & Fortidsminder"

Mesolitikum - gravfund

Mesolitikum - Bosættelse