Radio- og tv-nævnet er klar med public service-udtalelser for 2020

21.10.2021
Radio- og tv-nævnet har afgivet sine udtalelser om DR’s og TV 2/Danmark A/S’ public service-redegørelser for 2020.

Radio- og tv-nævnet har netop offentliggjort sine udtalelser om DR’s og TV2/Danmark A/S’ public service-redegørelser for 2020.

På baggrund af sin gennemgang af DR’s og TV 2’s public service-redegørelser for 2020 finder Radio- og tv-nævnet, at DR og TV 2 i 2020 opfylder public service-kontraktens og -tilladelsens krav, og at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s og TV 2’s programudbud og danskernes brug heraf i 2020.

2020 er andet år i de gældende femårige kontrakt- og tilladelsesperioder, og det er derfor ikke muligt at konkludere på de forpligtelser, der er formuleret som et årligt gennemsnit over perioden.

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser om public service-redegørelserne gennemført en offentlig høring over samtlige public service-redegørelser, herunder DR’s og TV 2’s.

Nævnet forventer at afgive sin udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2020 i midten af november 2021 og at være klar med sin udtalelse for FM 4 A/S (Radio4) ved udgangen af december 2021.

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR’s public service-redegørelse for 2020

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmarks A/S’ public service-redegørelse for 2020

Yderligere oplysninger:

For spørgsmål til udtalelserne: Brug kontaktformularen i den røde boks øverst til højre.

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 21. oktober 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen