Museumsudvalg

Efter museumsloven er der nedsat tre museumsudvalg for kunst-, kultur- og naturhistorie til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen.

Til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg inden for henholdsvis det kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske område. Formanden for hvert museumsudvalg sidder også i panelet.

Museumsudvalgene har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder. Udvalgene afgiver indstilling om Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Medlemmer 1. september 2013 til 31. december 2019

Museumsudvalget for kunsthistorie

 • Museumsdirektør Sine Kildeberg (formand), Vendsyssel Kunstmuseum 
 • Souschef Claus Hagedorn-Olsen, Museum Horsens / Horsens Kunstmuseum
 • Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, Skovgaard Museet
 • Museumsdirektør Annette Johansen, Historie & Kunst - Thorvaldsens Museum

  (Alle valgt af de statsanerkendte museer)
 • Museumsinspektør Thomas Lederballe, Statens Museum for Kunst
  (Udpeget af Statens Museum for Kunst)
 • Professor Jacob Wamberg, Institut for Æstetik og Kommunikation – Kunsthistorie, Aarhus Universitet (Udpeget af Danske Universiteter)

Museumsudvalget for kulturhistorie

 • Museumsdirektør Broder Berg (formand), Vesthimmerlands Museum
 • Museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland Falster
 • Museumsdirektør Ingeborg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
 • Museumsinspektør Lene B. Frandsen, Museet for Varde By og Omegn
 • Museumsinspektør  Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer.

  (Alle valgt af de statsanerkendte museer)
 • Bevaringschef Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet (Udpeget af Nationalmuseet)
 • Lektor, ph.d. Iben Fonnesberg-Schmidt, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
  (Udpeget af Danske Universiteter)

Museumsudvalget for naturhistorie

 • Museumsdirektør Bo Skaarup (formand), Naturhistorisk Museum 
 • Overinspektør Mette Elstrup Steeman, Museum Sønderjylland

  (Begge valgt af de statsanerkendte museer)
 • Direktør Peter C. Kjærgaard, Statens Naturhistoriske Museum (Udpeget af Statens Naturhistoriske Museum)
 • Professor mso Jesper Lier Boldsen, leder af Antropologisk Afdeling (ADBOU), Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet (Udpeget af Danske Universiteter)
Opdateret 10. juli 2019