Rapporter om industriminderne

Kulturarvsstyrelsen (i dag: Slots og Kulturstyrelsen) bad i 2003 museer og kulturmiljøråd om at udarbejde rapporter om de vigtigste industriminder inden for deres respektive områder, dvs. de daværende amter.

Disse landsdækkende rapporter indeholder dels en udpegning af væsentlige industriminder, dels generelle afsnit om industriens udvikling lokalt og regionalt. Det er museernes udpegninger og beskrivelser, der danner grundlag for "Industrihistoriens Danmarkskort".

Nedenfor kan rapporterne downloades i PDF-format. Enkelte af dem er opdelt i to.

Københavnsområdet (PDF-format; 7,6 MB)

Frederiksborg Amt (PDF-format; 1,8 MB)

Roskilde Amt (PDF-format; 3 MB)

Storstrøms og Vestsjællands amter (PDF-format; 2,3 MB)

Bornholm 1 (PDF-format; 4,5 MB)

Bornholm 2 (PDF-format; 4,2 MB)

Fyns Amt (PDF-format; 2,5 MB)

Sønderjyllands Amt (PDF-format; 352 KB)

Ribe Amt 1 (PDF-format; 3 MB)

Ribe Amt 2 (PDF-format; 302 KB)

Vejle Amt (PDF-format; 1,8 MB)

Ringkøbing Amt (PDF-format; 9,7 MB)

Århus Amt (PDF-format; 10,5 MB)

Viborg Amt (PDF-format; 30,9 MB)

Nordjyllands Amt (PDF-format; 7,1 MB)

Opdateret 01. februar 2019