Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. marts 2020 indstillet, at bygningsfredningen på Holmen bliver udvidet med en række bygninger og umiddelbare omgivelser på Nyholm, matr.nr. 600, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. august 2021 (PDF) Fristen er forlænget til den 28. oktober 2021.

Download rapporten "Registrering, Analyse og Værdisætning NYHOLM", september 2021

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 18. marts 2021 indstillet, at bygningsfredningen af Nyboder, "De Gule Stokke", Københavns Kommune, bliver udvidet med de nærmeste omgivelser bestående af de tilhørende gade- og gårdrum mv.

Høring. NY frist for bemærkninger: 30. september 2021 (PDF)

Svendborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. april 2021 udtalt sig om en fastholdelse af bygningsfredningen af stuehus og dermed sammenbygget ladebygning på Højgård, Højgårdsvej 27, 5762 Vester Skerninge, matr.nr. 6a, Hundstrup By, Hundstrup, Svendborg Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 27. august 2021 (PDF)

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 26. august 2021 indstillet, at bygningsfredningen på ejendommen Studsgade 33, 8000 Aarhus C, matr.nr. 981, Århus Bygrunde, Aarhus Kommune, bliver udvidet med pigstens- og brostensbelægningen i gårdrummet mellem for- og baghus, den øvrige pigstens- og brostensbelægning på matr.nr. 981 samt skorstenen på matr.nr. 980, Århus Bygrunde.

Høring. Frist for bemærkninger: 10. januar 2022 (PDF)

Opdateret 04. oktober 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.