Nye fredninger, ændringer og ophævelser

Denne liste indeholder alle nyere beslutninger om bygningsfredning, ophævelse af fredning samt udpegning som bevaringsværdig bygning. Listen er ordnet alfabetisk efter kommune.

Assens Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af sidehuset til Østergade-fløjen på Apoteket, Østergade 27, 5610 Assens, matr.nr. 234, Assens Bygrunde, Assens Kommune. Fredningen af Apotekets hjørnebygning mod Østergade og Korsgade samt stalden mod Korsgade opretholdes.

Se beslutningsbrev 6. august 2019 (PDF)

Brøndby Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Brønderslev Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det nedrevne hønsehus på Storskovvej 39, 9330 Dronninglund, Dorf Møllegård, matr.nr. 30a, Neder Dorf Fjerding, Dronninglund, Brønderslev Kommune.

Se beslutningsbrev 8. oktober 2021 (PDF)

Dragør Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Byskriverstræde 7, 2791 Dragør, matr.nr. 275a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Lybækstræde 1, 2791 Dragør, matr.nr. 50, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset, Tolderboligen, på Strandlinien 3, 2791 Dragør, matr.nr. 362g, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 20. september 2019. Kulturministeriet har den 27. april 2020 stadfæstet styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 27. april 2020 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Von Ostensgade 2, 2791 Dragør, matr.nr. 97a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Badstuevælen 3, 2791 Dragør, matr.nr. 66, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Bjergerlav 5, 2791 Dragør, matr.nr. 92, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28A, 2791 Dragør matr.nr. 154a og 154c, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Christian Mølstedsgade 3, 2791 Dragør, matr.nr. 121, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Fogdens Plads 14, 2791 Dragør, matr.nr. 273a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 8. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den nordre bygning på Jens Eyberts Plads 3, 2791 Dragør, matr.nr. 119b, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Rønne Allé 40, 2791 Dragør, matr.nr. 274a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 12. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 9, 2791 Dragør, matr.nr. 109, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Von Ostensgade 10, 2791 Dragør, matr.nr. 103, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnebygningen på Von Ostensgade 27, 2791 Dragør, matr.nr. 250a, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 16. september 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren 14. oktober 2020.

Esbjerg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af de middelalderlige dele af den tidl. processionsgang på Torvet 15A, 6760 Ribe, matr.nr. 311, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, til også at omfatte restaureringen og udbygningen fra 1904.

Se beslutningsbrev 20. januar 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 18. februar 2020

Frederiksberg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Frederiksberg Allé, inkl. Sankt Thomas Plads og Frederiksberg Runddel, matr.nr. 7000ar, 7000bz og 155, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 12. marts 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af husrækken på Allégade 7, 9 og 11, 2000 Frederiksberg, matr.nr. 119a, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 10. maj 2021 (PDF)

Gentofte Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Kildeskovshallen, Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Gentofte Kommune, til også at gælde de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte.

Se beslutningsbrev 18. september 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 9. oktober 2019

Guldborgsund Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen på ejendommen Frisegade 43, 4800 Nykøbing F., matr.nr. 222c, Nykøbing F. Bygrunde, Guldborgsund Kommune, til også at gælde stenbelægningen mellem bindingsværksforhuset og det bagvedliggende pakhus.

Se beslutningsbrev 2. juni 2020 (PDF)

Holbæk Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget, Rådhuspladsen 1, matr.nr. 138b, Holbæk Bygrunde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 1. juli 2011

Københavns Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Den grønne Hal, Fabriksområdet 56, matr.nr. 419, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune (Christiania).

Se beslutningsbrev 28. august 2007

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Manøvrehuset på Sjællandsbroen, (1958-59 af Niels Rohweder) umatrikuleret areal, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 10. december 2007

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Lavendelstræde 6, 1462 København K, matr.nr. 94, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 11. april 2019 (PDF) . Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 24. april 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Kompagnistræde 22, 1208 København K, matr.nr. 71, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 24. april 2019 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de to sammenbyggede fløje med gavle mod Knabrostræde og Magstræde, trappehuset og hegnsmuren omkring gården på Knabrostræde 28, 1210 København K, matr.nr. 28, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 19. juni 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 17. juli 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Havneadministrationen på Nordre Toldbod 7-11, 1259 Købehavn K, matr.nr. 359 og 360, Skt. Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde de to portvagtbygninger, det originale gitterværk med hovedport samt de tre støbejernskraner ved havnebassinet.

Se beslutningsbrev 3. marts 2021 (PDF)

Køge Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med sidehus på Kirkestræde 14 og forhuset på Kirkestræde 16, 4600 Køge, matr.nr. 141a, Køge Bygrunde, Køge Kommune.

Se beslutningsbrev 3. december 2019 (PDF)

Middelfart Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart Kommune, som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 20. august 2012

Næstved Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det fritliggende sidehus i gården på Sct. Peders Kirkeplads 3 og Kirkestræde 3, 4700 Næstved, matr.nr. 199, Næstved Bygrunde, Næstved Kommune.

Se beslutningsbrev 1. oktober 2021 (PDF)

Rebild Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede "Regeringsanlæg i Vestdanmark" (Regan Vest) bestående af det un­derjordiske anlæg med indgangsparti, to udstødningstårne, to indsugnings­tårne og nødudgang over jorden, tjeneste­bolig med garage/udhus og havemur, til- og frakørselsvej til anlægget, den indhegnede forplads med perimeterhegn og låger, porttelefon og trappe fra tjenesteboligens have til indgangen, Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, matr.nr. 7k, 7s, 8i, 8k, 8q, 8s, 8t og 8z, Oplev By, Gravlev, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Rudersdal Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede rækkehusbebyggelsen Parcelgården med 66 rækkehuse, garagebygninger og veje, stier, ankomstpladser, fællesarealer samt afgrænsningen af de private haver, Parcelvej 28A-B, 30A-B, 32A-B, 34A-C, 36, 38A-B, 40A-B, 42A-B, Granholmen 9-44 og Vejlemosevej 38-64, 2840 Holte, matr.nr. 1aød m.fl., Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede villaen med have af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen på Kastanievej 16, 2840 Holte, matr.nr. 1aiv, Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 27. april 2021 (PDF)

Rødovre Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster,Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Solrød Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Uglegårdsskolen med tilbygninger og haveanlæg, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand, matr.nr. 9g, Solrød By, Solrød, Solrød Kommune.

Se beslutningsbrev 30. juli 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 25. august 2015. Kulturministeriet har den 26. februar 2016 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 26. februar 2016 (PDF-format)

Svendborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af pakhuset mod Kyseborgstræde, Gerritsgade 31E, matr.nr. 469b, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Varde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Nørholm, Stokkebrovej 1 og 9, 6800 Varde, matr.nr. 1a, Nørholm Hgd., Thorstrup, Varde Kommune, til også at omfatte bro, stigbord og malekarm til Nørholm Vand­mølle samt lysthuset i herregårdsparken.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Vejen Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedbygningen og den trelængede avlsgård på Vejenvej 10, Askov Nedergård, 6600 Vejen, matr.nr. 6a, Askov By, Malt, Vejen Kommune.

Se beslutningsbrev 5. december 2019 (PDF)

Viborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at foretage en delvis ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, således at kun resterne af det middelalderlige murværk fremover er omfattet af automatisk fredning.

Se beslutningsbrev 11. oktober 2019 (PDF)

Aalborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Gudumlund, Møllebrovej 2, matr.nr. 1a, Gudum By, Gudum, Aalborg Kommune, til også at gælde tørveladen, de to murstykker, der sammen med kostalden omrammer gårdspladsen, samt alleen, der fører forbi tørveladen.

Se beslutningsbrev 15. april 2010

Aarhus Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med begge sidehuse på Trods Katholm, Fredens Torv 1 og 1B, 8000 Aarhus C, matr.nr. 97b, Århus Bygrunde, Århus Kommune.

Se beslutningsbrev 5. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet ikke at frede Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C, matr.nr. 227a, Marselisborg, Århus Jorder, Aarhus Kommune.

Se beslutningsbrev 22. juli 2021 (PDF)

Opdateret 08. oktober 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.