Gode råd om vedligeholdelse

Der er gode råd at finde for ejere og håndværkere i informationsbladene om, hvordan fredede og bevarigsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes på en hensigtsigtsmæssig måde.

I 1980'erne udkom informationsbladene for første gang udgivet som vejledning og inspiration til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger samt til arkitekter og håndværkere, der arbejder med ældre huse. På initiativ fra Bygningskultur 2015, at det var muligt at få opdateret informationsbladene og inddrage nyere problemstillinger som eksempelvis energiforbedringer.

Bladenes indehold er en række vejledninger til vedligeholdelse og reparation af tage, behandling af vinduer og døre, forskellige malerteknikker, forebyggelse af råd- og svampeskader m.m. baseret på traditionelle metoder og materialer. Der er desuden afsnit om arkitekturhistorie og byggeskik, gode råd om planlægning af byggeprojekter samt mere specielle emner som marmoreringsteknik og restaurering af tårne og spir.

Informationsbladene er ikke ment som en facitliste, der kan anvendes på alle fredede bygninger, men som en hjælp til at vælge den istandsættelsesmetode, der bedst opretholder eller forøger husets bevaringsværdier. Hvilke løsninger, det er rigtigst at anvende, afhænger af den enkelte bygning, og kan variere fra sag til sag. Det handler om gode råd til vedligeholdelse.

Information om bygningsbevaring

7. Skorstene og ildsteder

Opdateret 28. februar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dansk bygningshåndværk

Du har også mulighed for at besøge Dansk Bygningshåndværk - Byggefim. Her kan du se film og finde viden om forskellige arbejdsprocesser, der anvendes i forbindelse med bevaring og vedligeholdelse af ældre bygninger.

Besøg Dansk Bygningshåndværk

Handlingsplan

Handlingsplaner er en hjælp til arbejdet med at bevare og vedligeholde de fredede bygninger, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn. Ved udarbejdelse af en handlingsplan gennemgås ejendommen og de byggearbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne intakte.

Læs mere om handlingsplaner

Restaureringsseminar

Restaureringsseminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som arrangeres i samarbejde mellem styrelsen og arkitektskolerne. Seminaret henvender sig særligt til arkitekter og rådgivere, som arbejder med bygningsrestaurering.

Se mere om restaureringsseminar