Databaserne

Slots- og Kulturstyrelsen fører fire nationale registre over kulturarven i landskabet og på landets museer. Registrene ajourføres dagligt af museer og kommuner. Der er offentlig adgang til at søge i alle registrene.
Opdateret 14. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen