Registrering af biblioteker

På denne side finder du vejledning og skema for registrering i Kulturstyrelsens biblioteksregister.

Registrering af biblioteker sker ved at vedlagte skema indsendes udfyldt elektronisk (i email eller som vedhæftet word-fil) til Slots- og Kulturstyrelsen på email biblioteksregister@remove-this.slks.dk    

Sidst i skemaet findes en vejledning. Denne vejledning dækker forskningsbiblioteker, der defineres som alle biblioteker, der ikke er folke- eller skolebiblioteker (folkeskolens biblioteker).

For folkebiblioteker – som alle er registreret – er der ikke et standardskema. Ændringer af stamoplysninger sker ved indsendelse af mail.

Ud fra oplysninger i skemaet tildeles et forskningsbibliotek én af følgende gruppekoder:

A: Større offentlige biblioteker med almen adgang med mere end 20 ansatte (A)

C: Mellemstore offentlige biblioteker med almen adgang med 3 og 20 ansatte C)

E: Mindre offentlige biblioteker med almen adgang med mindst ½ årsværk (E)

K: Biblioteker der tilhører udenlandske kulturinstitutioner o.l.

P: Biblioteker som ikke er offentligt finansierede

R: Biblioteker som er offentligt finansierede forskningsbiblioteker, men som ikke opfylder minimumskravene til optagelse i gruppe A, C eller E.

Der henvises i øvrigt til forklaringerne i vejledningen. Specielt skal nævne Lånesamarbejde: disse kategorier er væsentlige for placeringen i grupperne (se ovenfor), idet kun biblioteker med aktivt deltagelse i lånesamarbejdet kan optages i gruppe A, C eller E.

Deltagelse i lånesamarbejde forudsætter anvendelse af de professionelle redskaber og dermed er abonnement på DanBib en forudsætning for deltagelse i dette.

Det skal derfor understreges at kategorien ”Intet udlån” netop er i relation til lånesamarbejde. Bemærk at alle biblioteker uden bestand i DanBib bliver placeret i denne gruppe. Det er en følge af det faktum at uden bestand i DanBib, så deltager et bibliotek de facto ikke som ydende i lånesamarbejdet.  

Opdateret 15. juli 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen