Folkebiblioteker

Folkebibliotekerne er kommunale institutioner som drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen har som et formål at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i henhold til særlige gruppers behov for kultur og information.

Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling.

Opdateret 22. november 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.