Forskningsbiblioteker

Slots- og Kulturstyrelsens opgaver i relation til forskningsbibliotekerne omfatter bl.a. indsamling af statistik og administration af lov om biblioteksvirksomhed.

Opgaven består også i rådgivning til ministerier vedr. resultatkontrakter, formidling af samarbejde, besvarelse af juridiske spørgsmål, samarbejde om tekniske standarder samt koordinering af lånesamarbejde, kørselsordning og bibliotek.dk.

Fag- og forskningsbiblioteker

Gruppen af fag- og forskningsbiblioteker omfatter biblioteker tilknyttet forskningsinstitutioner og videregående uddannelser.

Det kan være universitetsbiblioteker som eksempelvis Aalborg Universitetsbibliotek og Handelshøjskolens bibliotek i København eller rene forskningsbiblioteker som eksempelvis Biblioteket ved Danmarks Fiskeriundersøgelser og Biblioteket ved Danmarks Jordbrugsforskning.

Disse forskningsbiblioteker er hovedsageligt statsligt finansierede, og en del af dem er omfattet af Lov om Biblioteksvirksomhed. Forpligtelserne i henhold til Lov om Biblioteksvirksomhed indebærer blandt andet, at bibliotekerne er tilgængelige for offentligheden og deltager i det almindelige lånesamarbejde.

Læs mere om de Statslige lovbiblioteker.

I flere sammenhænge - blandt andet i biblioteksstatistikken - omfatter gruppen af forskningsbiblioteker også uddannelsesbiblioteker. Gruppen af uddannelsesbiblioteker er kendetegnet ved, at de betjener institutioner med korte eller mellemlange uddannelser.

Opdateret 10. september 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.