Pædagogiske læringscentre

Pædagogiske læringscentre, tidligere skolebiblioteker, skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag.

Det centrale for pædagogiske læringscentre er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater. Hver selvstændig skole har pligt til at oprette et pædagogisk læringscenter.

Læringsressourcer

Der er fortsat fokus på at håndtere og formidle tilgængelige læringsressourcer, det vil sige alle former for ressourcer, såvel didaktiserede som ikke-didaktiserede, der understøtter læring.

Der er tale om en bred vifte af ressourcer, så som fysiske bøger og e-bøger, skønlitteratur og faglitteratur. Digitalt udstyr, så som computere og tablets, video- og fotokameraer, lydoptagere og mikrofoner. Endvidere etablerede forlags læringsportaler og læringsplatforme, gratis ressourcer på nettet og apps. Derudover teatre, museer og andre udbydere af materialer til undervisning og læring.

Overordnet forvaltning

Det er Undervisningsministeriet der varetager den overordnede forvaltning og udvikling af det pædagogiske læringscenter, se mere på Undervisningsministeriets hjemmeside. På særlige områder er der etableret et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Undervisningsministeriet bl.a. omkring Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Pulje til udvikling af pædagogiske læringscentre

Folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har mulighed for at søge tilskud fra udviklingspuljen. Puljen sætter i 2018 fokus på arbejde med læselyst på mellemtrinnet i et dannelsesperspektiv.

Læs mere om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre her

Opdateret 21. oktober 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.