BOGglad - børns møde med litteraturen

Der er afsat 25 millioner kroner på finansloven for 2021 til et initiativ, som skal være med til at forny bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og ungdomsklubber. Initiativet BOGglad er målrettet børn i alderen 0-12 år.

BOGglad skal give flere bøger i børnehøjde

10. september 2021 åbnede Slots- og Kulturstyrelsen en ny pulje. BOGglad-puljen har til formål at understøtte og stimulere børns adgang til bøger og lyst til litteratur i deres hverdag uden for hjemmet og skolen. Midlerne til puljen kommer fra finanslovsaftalen for 2021, hvor der er afsat 25 millioner kroner til initiativet, som er målrettet børn i alderen 0-12 år.

Midlerne skal primært bruges til at forny bogsamlinger i institutioner via indkøb af bøger i samarbejde med biblioteker. Samtidig udarbejdes et inspirationsmateriale målrettet pædagogerne med ideer til, hvordan de aktivt kan inddrage litteraturen som en del af hverdagen sammen med børnene.

Læs pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af BOGglad-puljen

Gå til puljebeskrivelse for BOGglad-puljen

Følgegruppe kvalificerer initiativet

I forbindelse med BOGglad-initiativet er der nedsat en følgegruppe. De sidder for perioden juni 2021 til udgangen juni 2022. Følgegruppen skal kvalificere BOGglad-initiativet.

I følgegruppen sidder:

 • Annette Bach, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen og formand for følgegruppen
 • Jeanette Servé Brunghart, praksiskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/Børne- og Undervisningsministeriet
 • Daniela Cecchin, pædagogisk konsulent i BUPL
 • Annette Wolgenhagen Godt, Bibliotekschef i Allerød og udpeget af Danmarks Biblioteksforening
 • Pia Henriette Friis, formand for Bibliotekschefforeningen
 • Tina Bang Jakobsen, repræsentant fra Centralbibliotekerne
 • Julie Arndrup, Forbundet Kultur og Information
 • Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
 • Peter Adolphsen, formand for Danske Skønlitterære Forfattere
 • Christine Bødtcher-Hansen, direktør i Danske Forlag
 • Stine Eliasson, læsevejleder og udpeget af Landsforeningen af Læsepædagoger
 • Katja Vilien, faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning

Referencegruppe kvalificerer inspirationsmaterialet

En række fagpersoner er med til at kvalificere inspirationsmaterialet, der indgår i BOGglad-initiativet. Materialet skal hjælpe pædagogerne med at aktivere bogsamlingerne sammen med børnene. 

I referencegruppen sidder:

 • Marianne Eskebæk Larsen, lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen Hillerød
 • Rikke Østergaard Hansen, børnekulturformidler, programleder og -koordinator, Bibliotekernes Sprogspor
 • Anne Grønhøj Krebs, bibliotekar og koordinator, Bibliotekernes Læsespor
 • Katja Vilien, faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning og del af følgegruppe til BOGglad
 • Anders Riis, projektleder, Mary Fonden - Læseleg
Opdateret 20. september 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.