Kortlægning af læselystprojekter

Mange folkebiblioteker arbejder med at styrke læselysten hos børn. Bibliotekernes ansatte har stor erfaring med at motivere børn til læsning blandt andet med afsæt i det enkelte barns interesse og i lokale samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Slots- og Kulturstyrelsen har på den baggrund sat gang i en kortlægning af bibliotekernes eksisterende læselystprojekter. Kortlægningen skal give et overblik over de særligt værdifulde erfaringer, som nye initiativer kan bygge videre på.
Der vil primært være fokus på de projekter, der har modtaget tilskud fra Udviklingspuljen til Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre i perioden 2014-2019, og hvor målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år og børnefamilier. Kortlægningen vil bygge på data fra desk research, en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse og vil desuden præsentere en række anbefalinger til det videre arbejde.

Den færdige rapport bliver præsenteret i slutningen af 2021 på den nationale afslutningskonference for programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”.

Opdateret 23. juni 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.