Afslutning af programmet Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

Folkebiblioteker og skolefritidsordninger i 35 kommuner slog i 2020 kræfterne sammen for at skabe mere læselyst for børn mellem 6 og 10 år. Programmet nærmer sig nu sin afslutning, og i efteråret bliver resultaterne præsenteret.

Afslutningen af programmet er koncentreret om to arrangementer i november 2021.

Faglig, fysisk afslutningsworkshop for programdeltagerne

De seks centralbiblioteker har stået for programstøtten, hvis formål har været at sikre faglig kvalificering af de 35 projekter og fælles læring.

Programstøtten er koordineret fra Aalborg og Herning Centralbibliotek og samler projekterne fra de 35 kommuner til en faglig afslutningsworkshop i Vejle den 23. november. Her vil biblioteksmedarbejdere og pædagoger dykke ned i erfaringer og temaer på tværs af de lokale aktiviteter. På workshoppen præsenteres den eksterne evaluering af programmet udarbejdet af lektor Gitte Balling fra Københavns Universitet.
Deltagerne vil desuden tage hul på arbejdet med, hvordan man bedst muligt sikrer en fortsat forankring af de mange lokale samarbejder.

National, digital afslutningskonference for alle interesserede

Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på de strategiske perspektiver i SFO-programmet på en national, digital afslutningskonference tirsdag den 30. november fra kl. 10-12. Den primære målgruppe for denne konference er ledere og beslutningstagere, både fra folkebibliotekerne og den pædagogiske sektor, men alle interesserede er velkomne. Også her er Gitte Ballings evaluering af SFO-indsatsen på programmet.

På konferencen præsenterer Slots- og Kulturstyrelsen desuden en ny kortlægning af bibliotekernes læselystprojekter for børn, unge og børnefamilier med særligt fokus på de projekter, der har modtaget tilskud fra Udviklingspuljen til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i perioden 2014-2019.

Det er gratis at deltage i den digitale konference. Det færdige program bliver lagt på slks.dk i løbet af oktober. 

Opdateret 31. august 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Fakta om programmet

Centralbibliotekerne planlægger en national indsats for udrulning af programmet i foråret 2022.

Læs mere om centralbibliotekernes faglige programstøtte på centralbibliotek.dk