Den digitale verden

Brugen af det digitale biblioteks tjenester er stigende og i bibliotekerne arbejder man kontinuerligt på at udvikle digitale tilbud og tjenester til borgerne. På disse sider kan du læse om hvordan Slots- og Kulturstyrelsen arbejder med bibliotekerne i den digitale verden. 

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.