Hold Hjernen Frisk

Projektet ”Hold Hjernen Frisk” er et aktivitets- og formidlingsprojekt der igangsætter nytænkende aktiviteter målrettet seniorer på blandt andet biblioteker. DGI og Slots- og Kulturstyrelsen står bag projektet med Dansekapellet samt Sangens Hus som partnere.

Hold Hjernen Frisk er et projekt støttet af Nordea-fonden, som DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus står bag. Målet for projektet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid.

Projektet rummer en række forskellige typer af aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer.

Hjernestimulerende aktiviteter holder hjernen frisk

Siden 2017 har projektet kørt i tre formidlingsspor, med aktiviteter der blandt andet har fundet sted på biblioteker og i idrætsforeninger. Den første projektperiode blev gennemført af DGI og Slots- og Kulturstyrelsen med Center for Sund Aldring som partner. I 2019 blev projektet udvidet med endnu et spor.

De fire formidlingsspor er:

  • Naturtræning, der kobler fysiske og mentale aktiviteter under åben himmel
  • SMART Training, fitness for hjernen, der ikke stiller krav til deltagernes fysik
  • Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen. Aktiviteter med fokus på det sociale og det mentale
  • Sang, musik og dans

Nyt spor med dans, musik og sang

Projektet har i foråret 2019 fået en ekstra bevilling til at fortsætte de allerede igangværende spor og udvide tilbuddene med yderligere aktiviteter inden for dans, sang og musik.

De nye aktiviteter vil blandt andet blive tilbudt på biblioteker og i idrætsforeninger og i de 10 sangkraftcentre, der er rundt i landet. Som led i projektet skal der uddannes 150 frivillige instruktører i dans, sang og musik, og målet er, at over 2000 deltager i de nye musiske aktiviteter i over 30 kommuner.

Projektet løber til og med 2022.

Varde Bibliotek og Odense Bibliotek og Borgerservice er blevet udvalgt til at deltage i udviklingen af nye koncepter, der kan gøre det let for blandt andet biblioteker at tilbyde seniorer aktiviteter inden for dans, sang og musik. Yderligere 8 biblioteker får mulighed for at komme med input til arbejdet. 

Flere ansøgningsrunder

"Hold Hjernen Frisk” udbyder en pulje under formidlingssporet ”Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen” på i alt 2,1 mio. kr. som er særligt henvendt til folkebibliotekerne. Her kan folkebiblioteker søge om tilskud på 35.000 kroner til aktivitetsforløb af minimum otte ugers varighed. Som en del af forløbene skal der indgå fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær for seniorerne.

Find inspiration fra tidligere projekter i idékataloget (pdf)

Find ansøgningsskemaet og puljebeskrivelsen til 'Hold Hjernen Frisk' på DGI's hjemmeside

Opdateret 04. oktober 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.