Medborgercentre

Et Medborgercenter er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Målet med medborgercentrene er at skabe nogle uformelle tilbud, som lokalområdets borgere har brug for og indflydelse på.

Et Medborgercenter - oftest etableret med udgangspunkt i et bibliotek - er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud - eventuelt kombineret med frivillige organisationer og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet.

Medborgercentre i hele landet

Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier) har gennem satspuljemidler til regeringens program Lige muligheder for alle (pdf) i perioden 2008 - 2012 ydet tilskud til at etablere og videreudvikle i alt 16 medborgercentre for familier i udsatte boligområder: Aalborg (Trekanten), Århus (Gellerup, Hasle, Tilst), Fredericia (Korskærparken, Sønderparken), Odense (Vollsmose og Dalum), Albertslund (Hedemarken), København (Nørrebro, Solvang, Bispebjerg, Husum), Helsingør (Vapnagaard), Fredensborg (Nivå) og Esbjerg (Kvaglund).

Medborgercentrene er i live - og har det godt

Et år efter afslutningen af programmet for medborgercentre spurgte styrelsen de 16 medborgercentre, hvordan det gik. Svarene afspejler, at medborgercentrene alle fortsætter i samme spor som i projektperioden. 100 pct. arbejder sammen med frivillige, og 80 pct. har indgået nye partnerskaber efter projektperioden. 70 pct. har igangsat nye aktiviteter, hvoraf 93 pct. bygger på brugernes ønsker og 86 pct. også på deres involvering i afviklingen af aktiviteterne.

Se hele undersøgelsen her

Opdateret 16. marts 2020

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Evaluering af medborgercentre i udsatte boligområder

Hent rapporten her

Medborgercentre - Et fremtidigt bibliotekskoncept