Oversigt over støttede projekter

Nedenfor finder du oversigter over projekter støttet med midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Årets projekter 2020

Se listen over tilskudsmodtagere i 2020 (pdf)

Årets projekter 2019

Se listen over tilskudsmodtagere i 2019 (pdf)

Årets projekter 2018

Ved ansøgningsfrist 1. november 2017 modtog Slots- og Kulturstyrelsen 53 ansøgninger Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. I alt 36 projekter fordelt over hele landet modtog støtte. 

Se listen over tilskudsmodtagere 2018

Årets projekter 2017

Ved ansøgningsfristen 1. november 2016 modtog Slots- og Kulturstyrelsen 78 ansøgninger til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Der blev ansøgt projektpenge for 33,7 mio. kr. fordelt med 23,7 mio. i 2017 og 10 mio. i 2018.

I alt fik 42 projekter tilsagn på deres ansøgning, og Udviklingspuljen støttede således med godt og vel 13 mio. kr. fordelt på projekter over hele landet.

Se listen over tilskudsmodtagere 2017

Årets projekter 2016

Ved ansøgningsterminen 16. november 2015 modtog Slots- og Kulturstyrelsen 86 ansøgninger med masser af gode ideer til nye projekter, der havde til formål at udvikle bibliotekets tilbud til borgerne.

Der var søgt projektpenge for 25,6 mio. fordelt med 18,7 mio. i 2016 og 7,3 mio. i 2017. 33 projekter fordelt over hele Danmark fik i alt 10 mio. kr. fra Udviklingspuljen.

Se listen over tilskudsmodtagere 2016

Årets projekter 2015

Slots- og Kulturstyrelsen udbød i efteråret 2015 en ekstraordinær pulje til udbredelse af folkebibliotekernes formidlingstiltag. Den ekstraordinære pulje støttede iværksættelsen af, at 13 biblioteker rundt om i landet kunne udvikle nye formidlingstiltag i deres lokalsamfund.

Formålet med den ekstraordinære pulje var at give bibliotekerne mulighed for at lade sig inspirere af formidlingsinitiativer, som andre kommuner har udviklet, og lade dem ligge til grund for at etablere en tilbagevendende formidlingspraksis.

Formidlingstiltagene er målrettet borgerne og skal styrke den samlede kulturformidling og folkeoplysning i lokalsamfundet. Det har kommuner rundt om i landet haft glæde af. Under ses listen over de kommuner, der med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen har kunne nyde bibliotekernes samarbejder og indsatser på formidlingsområdet i de seneste år.

Se listen tilskudsmodtagere 2015


Årets projekter 2014

I 2014 udbød Kulturstyrelsen "Folkebibliotekerne og Danmark Læser", der var indsatsområdet for en ekstraordinær ansøgningsrunde under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. er blev givet tilskud til 14 projekter.

Se listen over tilskudsmodtagere 2014

Årets projekter 2013

Se listen over tilskudsmodtagere 2013

Opdateret 11. november 2020

Kontakt

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen? Så kan du henvende dig til os her.