Rådgivende organer

Til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg for henholdsvis kunst-, kultur- og naturhistorie.

Det strategiske panel 

Det strategiske panel, rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen om retninger for udviklinger af museumslandskabet i Danmark. Panelet rådgiver om nationale strategier og indsatsområder i relation til Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet.

Museumsudvalg

Derudover er der nedsat tre museumsudvalg: Museumsudvalg for kunsthistorie, Museumsudvalg for kulturhistorie og Museumsudvalg for naturhistorie. Museumsudvalgene har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder.

Arbejdsgrupper

Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på rådgivning og løsning af konkrete opgaver og problemstillinger. Der er i øjeblikket nedsat en arkæologisk arbejdsgruppe.

Opdateret 26. maj 2021