Museer og undervisning

Det er Slots- og Kulturstyrelsens mål, at museernes undervisningsprogrammer og forløb skal udgøre et væsentligt, kvalitativt bidrag til alle børn og unges grund- og ungdomsuddannelse i Danmark.

MUSEERNES LÆRINGSPOTENTIALER

Den daværende Kulturarvsstyrelse gennemførte i 2009 en kortlægning af undervisningsaktiviteterne på de statslige og statsanerkendte museer. Resultaterne af kortlægningen udkom i form af en rapport samt en publikation med eksempler på god praksis i museumsundervisning.

Rapporten indeholder en række anbefalinger, der skal bidrage til en professionel udvikling af museernes undervisningsaktiviteter og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter

God praksis i museumsundervisning

PULJE TIL UDVIKLING AF MUSEERNES SAMARBEJDE MED UDDANNELSESSEKTOREN

Det strategiske panel prioriterede i 2014 at styrke lærende partnerskaber mellem museer og uddannelsessektoren. Til dette formål blev der oprettet en pulje, som skulle støtte udviklingen af museernes læringskompetencer. Prioriteringen er understøttet af den ny folkeskolereforms intentioner om bedre og mere forpligtende samarbejde med omverdenen – herunder museerne.

Undervisningsprojekter der har modtaget støtte.

NATIONALT NETVÆRK AF SKOLETJENESTER

Den forhenværende Kulturarvsstyrelse ydede fra 2009 til 2011 tilskud til, etablering og konsolidering af to regionale centre for museumsundervisning – et i region Syddanmark og et i region Midtjylland og region Nordjylland. De to centre er placeret vest for Storebælt, idet Skoletjenesten på Sjælland udvikler sit netværk for Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

I perioden 2013-2016 har Kulturministeriet og Undervisningsministeriet sammen støttet oprettelsen af Nationalt netværk af skoletjenester. Projektledelsen er forankret i Skoletjenesten på Sjælland, mens der i hele landet er ansat 4 regionale koordinatorer som i samarbejde med museerne skal udvikle, kvalificere og understøtte skolernes brug af museernes læringskompetencer.

Opdateret 28. september 2021

Nationalt netværk af skoletjenester

Nationalt netværk af skoletjenester

EMU - Danmarks læringsportal

EMU hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes.

www.emu.dk

Materialeplatformen.dk

Materialeplatformen er et katalog, der gør det nemt for undervisere, studerende og elever at finde netop de læringsressourcer, de har behov for.

 

www.materialeplatformen.dk

Museernes læringspotentiale

Kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter

Museernes læringspotentialer

God praksis i museumsundervisning

Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser

God praksis