SARA

SARA er museernes fælles system til registrering og administration af deres samlinger. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for SARA. 

Organisering for SARA

SARA har tre rådgivende organer:

  1. Registreringsfagligt forum for kulturhistorie
  2. Registreringsfagligt forum for kunsthistorie 
  3. Change Advisory Board 

Derudover er der en driftsorganisation, som varetager de daglige opgaver ift. undervisning, support og vedligeholdelse af systemet. 

Har du spørgsmål eller ændringsforslag?

Har du registreringsfaglige spørgsmål, kan du stille dem til de registreringsfaglige fora:

Skriv navnet på det respektive registreringsfaglige forum i mailens overskrift.

Vil du indmelde en fejl, har du spørgsmål af systemteknisk karakter eller har du behov for at oprette en ny bruger, skal du henvende dig til Axiells support: support-dk@remove-this.axiell.com 

Har du forslag til forbedringer og udvikling?

Forslag til forbedringer og udvikling af SARA stiles til Slots- og Kulturstyrelsen på koncern-it@remove-this.slks.dk 

Digitalt kommunikationsforum for SARAs brugere

Slots- og Kulturstyrelsen har desuden oprettet et digitalt kommunikationsforum (Yammer), hvor brugerne af SARA kan udveksle erfaringer om god registreringspraksis og sparre med hinanden om nogle af de spørgsmål, som I hver især løber ind i, når I registrerer. Alle brugere kan tilknytte sig forummet, som er drevet af Axiell.

Hvis du vil oprettes som bruger af Yammer skal du henvende dig her.

Kurser i SARA

Organisationen Danske Museer (ODM) udbyder kurser for brugere af SARA. Se kurser på dkmuseer.dk.

Manual til SARA

Registreringsfagligt forum har udarbejdet en faglig vejledning for registrering af nyere tids kulturhistorie og kunst. Manualen er sidst opdateret februar 2021.

Faglig vejledning for registrering af nyere tids kulturhistorie og kunst i SARA (PDF).

Brugertilfredshedsundersøgelse

Her kan du finde brugertilfredshedsundersøgelsen for SARA fra 2020.

Samarbejdsaftale

Her kan du finde samarbejdsaftalen til brug for SARA.

 

Opdateret 14. juni 2021