Change Advisory Board

Change Advisory Board prioriterer udviklingsønsker til SARA og træffer beslutninger om ændring og udvikling af systemet.

Change Advisory Board består af to faste medlemmer der repræsenterer hovedmuseerne og seks repræsentanter fra de statslige og statsanerkendte museer. Slots- og Kulturstyrelsen er formand for Change Advisory Board.

  • Marianne Juul-Nyholm, Slots- og Kulturstyrelsen, formand
  • Axel Johnsen, Museum Sønderjylland
  • Bobo Krabbe Magid, Nationalmuseet
  • Camilla Jalving, Statens Museum for Kunst
  • Caroline Nymark Zahariassen, Kunsten
  • Gertrud Oelsner, Den Hirschsprungske Samling
  • Jens Toftgaard, Odense Bys Museer 
  • Peter Jensen, Moesgaard
  • Rasmus Rosenørn, ROMU 

Change Advisory Board mødes tre gange årligt. 

 

 

Opdateret 04. marts 2020