Evaluering

I 2017 har DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med landets arkiver, biblioteker og museer haft ekstra fokus på at styrke danskerne viden om vores historiske baggrund. Evalueringen af samarbejdet viser, at danskerne ikke blot er blevet klogere på Danmarks Historie. De har også fået en større interesse for at opsøge historiske aktiviteter i fremtiden.

Evalueringen viser, at målet om at øge den historiske bevidsthed og interesse hos danskerne er lykkedes. Mere end 60% af danskerne har oplevet kampagnens tiltag. Det svarer til mere end 2,7 mio. Af dem, som har mødt kampagnen, har 70% fået større kendskab til Danmarks historie og 54% har fået større lyst til at besøge nye og anderledes historiske tilbud og oplevelser.

Herunder findes Historier om Danmarks samlede evaluering og medierapport samt evalueringer af flere af delprojekterne.

Find også videndelingsrapporter fra museernes 13 puljestøttede projekter med ny formidling under Historier om Danmark.

Opdateret 26. april 2019