Eventkalender

Her finder du en oversigt over kommende aktiviteter, som Slots- og Kulturstyrelsen er arrangør af eller på anden måde involveret i. Aktiviteterne retter sig primært mod professionelle, der arbejder med børn og unge.

Grib Engagementet - online-seminar om børn og unges adgang til og deltagelse i kunstneriske aktiviteter

Online-seminaret finder sted onsdag den 13. oktober kl. 11 - 13 via Zoom og kræver tilmelding. Der er et begrænset antal deltagere, så tilmelding er først-til-mølle og senest den 11. oktober kl. 12.00.
Tilmelding til konferencen

Som del af Kulturministeriets initiativ Grib Engagementet gennemfører kommuner i løbet af 2021 i alt 14 modelforsøg, der undersøger, hvad der virker og ikke virker, når kommunerne tilrettelægger kunstneriske aktiviteter, der skal række ud til og opleves relevante af flere børn og unge. 

Til online-seminaret vil det samlede initiativ og de foreløbige erfaringer fra udvalgte modelforsøg blive præsenteret. 
Læs mere om programmet til online-seminaret

Opdateret 06. oktober 2021