Værktøjskasse til en tidlig kulturstart

Her kan du finde værktøjer til at igangsætte og udvikle aktiviteter med kunst og kultur til børn i dagtilbud

VÆRKTØJSKASSE 

Gennem projektperioden udvikler de støttede regionale projekter under initiativet Tidlig Kulturstart værktøjer, der tilbyder praksisnær støtte til dagtilbuds- og kulturaktører, der ønsker at igangsætte, kvalificere og forankre kunst og kultur i den pædagogiske praksis i dagtilbud. 

Værktøjerne bliver udviklet med udgangspunkt i de støttede projekters egne erfaringer med at udvikle en tidlig kulturstart og henvender sig til en eller flere af følgende aktører: Pædagoger i dagtilbud, medarbejdere på kulturinstitutioner, kunstnere, dagtilbuds- og kulturforvaltninger (kommuner) og undervisere på professionshøjskolernes pædagoguddannelser.   

Værktøjerne er sat op i A4-format og kan derfor nemt udprintes.

Guide til forældreinddragelse i kulturforløb

 

Sorø Musiske Skole har udviklet værktøjet ’Guide til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner’. Værktøjet er baseret på kommunens egne erfaringer med at udvikle og gennemføre projektet ’Kulturkaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse’ (2019-21).  Find praksisnære
råd til, hvordan dagtilbud og kulturinstitutioner/kunstnere kan samarbejde om forældreinddragelse for at støtte barnets aktive udforskning af kunst og kultur. 

Værktøjet Guide til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner kan hentes her.


Opdateret 23. september 2021