Aktuelle satsningsområder

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder med forskellige fokusområder for at styrke international kulturudveksling.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer sammen med samarbejdspartnere en lang række forskellige projekter, heriblandt Det Internationale Kulturpanels forskellige satsningsområder.

Formålet med satsningsområderne

Det Internationale Kulturpanel udpeger særlige satsningsområder inden for Danmarks kulturudveksling med udlandet. Formålet med satsningsområderne er at skabe størst mulig gennemslagskraft og synergi i kulturudvekslingen, der udfoldes i samarbejde med danske og lokale samarbejdspartnere i de pågældende lande.

I øjeblikket har den internationale afdeling ingen satsnings områder, men der arbejdes på en ny handlingsplan til at følge "IKP planen 2017-2020".

 

 

 

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsens Internationale Kontor

Projekter

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder med større projekter i henhold til samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling. Læs aftalen (pdf) her.

Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.

Kulturministeriets logo