Fakta om satsningen

Samarbejdet med Frankrig udfoldes bredt inden for Det Internationale Kulturpanels fire formål – dog med særligt fokus på udvikling af dansk kunst og kultur samt markedsføring af Danmark som land.  

De overordnede temaer for indsatsen i Frankrig er dels udviklingen af de to landes historiske fællesskab på kunst- og kulturområdet. Dels at cementere og udbygge de kunstneriske platforme med det formål at skabe større fodfæste i Frankrig og dermed fremme afsætningsmulighederne for dansk kunst og kultur i Frankrig. 

Som en del af samarbejdet og indsatsen i Frankrig er et af tiltagene derfor at historisk, dansk billedkunst skal præsenteres på toneangivende museer i Frankrig. Ved at vise noget af det bedste af vores historiske kunst på nogle af de bedste museer i verden, synliggør vi, at vi som nation har frembragt kunst af allerhøjeste kvalitet. Ydermere vil det vise, at vi holder vores egen kulturarv levende og vital. På den lange bane kan opmærksomheden omkring dansk kunst være medvirkende til, at franske museer eller kulturinstitutioner får lyst til at investere i kunstværker skabt af nogle af vores vigtigste kunstnere.

Eksponering af klassisk dansk kunst vil være et centralt omdrejningspunkt for IKP-indsatsen i Frankrig, men Frankrig er også et kraftcenter inden for nutidig kunst. Derfor er der også basis for at styrke udviklingen af danske kunstnere og kunst- og kulturinstitutioner igennem forskellige samarbejder og netværk og sætte gang i udveksling mellem franske og danske partnere inden for en bred vifte af kunstneriske genre.

Kulturelle samarbejdspartnere

Den dansk-franske kultursatsning i 2018-2020 koordineres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Den Danske Ambassade i Paris. Satsningens strategiske og konkrete projekter udføres i et tæt samarbejde med det Internationale Kulturpanels øvrige aktører. De øvrige aktører består af Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut, Dansk Arkitektur Center, Det Danske Kulturinstitut, Dansk Design Center og Visit Denmark.

De franske samarbejdspartnere består af en bred vifte af kulturinstitutioner og kulturaktører, blandt andre Musée d’art Moderne et Contemporain, St. Etienne og designmessen Maison & Objet.

Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og centrale kulturaktører.  

Finansiering af satsningen

Fra Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks Internationale kulturudveksling er der ydet en bevilling på i alt 1.5 mio. kr. til indsatsens strategiske sigte, der kan understøtte aktørernes arbejde.

Opdateres løbende

Opdateret 02. marts 2020