Rusland-satsning 2018-2020

Kunsten og kulturen har altid været et vigtigt mødepunkt for Danmark og Rusland.

Rusland og Danmark har længe samarbejdet på kulturområdet. De stærke netværk, som er resultatet af dette samarbejde, udgør et godt og solidt grundlag for at styrke og udbygge den kulturelle udveksling mellem Danmark og Rusland.

Møderum i kulturen

I kunsten og kulturen har vi mulighed for at mødes, forstå hinanden bedre, og finde et fælles sprog. Når politiske samtaler er svære, er den kunstneriske og kulturelle udveksling med til at bevare dialog. Den gør os klogere på hinanden og minder os om, hvad vi har til fælles. I disse år bygger Danmark videre på sit samarbejde med Ruslands kunst- og kulturliv, både for at bevare vores gode og åbne kulturelle dialog og for at præsentere dansk kunst og kultur for en bredere del af Ruslands befolkning.

Et voksende og bredt samarbejde

Rusland og Danmark har en stærk tradition for samarbejde på en lang række kultur- og kunstområder, herunder børneteater, litteratur, klassisk og rytmisk musik, fotokunst og klassiske museumsudstillinger. I de senere år har samarbejdet udviklet sig yderligere til at omfatte stort set alle kunstformer, herunder også eksperimenterende kunst, ligesom kulturudvekslingen geografisk har bevæget sig ud over metropolerne Moskva og Skt. Petersborg.

Du kan læse mere under Fakta om satsningen i Rusland.

Kulturelle indsatsområder

De kulturelle indsatsområder for Rusland-satsningen 2018 – 2020 har fokus på at cementere og udvikle samarbejdet mellem danske og russiske kunstnere og kulturelle institutioner. Med satsningen bevares, styrkes og nytænkes den kulturelle dialog og gensidige læring mellem Danmark og Rusland på en række kunstneriske områder. Danmarks kulturelle relationer til Rusland har hidtil været centreret omkring metropolerne Moskva og Skt. Petersborg, men med satsningen udvides perspektivet til en række af Ruslands nyere epicentre for kultur, herunder Perm, Jekaterinburg og Nizhny Novgorod.

Satsningen spænder bredt over blandt andet film, teater og scenekunst, musik, medier, billedkunst, arkitektur, litteratur, museumssamarbejde og meget mere. Satsningens projekter er inden for de overordnede tematikker Børn og Unge, Det Moderne og Arktis.

Børn og Unge

Rusland og Danmark har i mange år haft et stærkt samarbejde på området for børn og unge baseret på gensidig interesse og et højt kunstnerisk niveau i begge lande. Med satsningen bygges der videre på dette ved at støtte en række nye projekter og samarbejder mellem en række af Danmarks og Ruslands fremmeste kunstnere og kulturelle institutioner. Bl.a. optræder en række musikensembler og børneteatre for børn og unge i en række af Ruslands større byer. Danske design- og arkitektureksperter afholder inddragende workshops for lokale børn og unge om design og kritisk tænkning på en række museer og kulturinstitutioner.

Det moderne

Det kulturelle samarbejde mellem Danmark og Rusland strækker sig langt tilbage i historien på en række klassiske områder for kunst og kultur, herunder f.eks. ballet og litteratur.  Potentialet til at videreføre den interkulturelle dialog til nye områder som arkitektur, samtidskunst og museer er stort.

Med temaet ”det moderne” sættes der fokus på at styrke samarbejdet mellem Danmarks og Ruslands moderne scener for bl.a. billedkunst, musik, arkitektur, design og kunsthåndværk. Samtidig flyttes fokus til Perm, Nizhny Novgorod og Jekaterinburg til en række af Ruslands nyere toneangivende kulturinstitutioner. Bl.a. udstilles en bred vifte af danske samtidskunstnere på en række toneangivende museer i Perm, Nizhny Novgorod og Moskva i 2019 og 2020. Derudover afholdtes festivalen Danish Days på Jeltsincentret i Jekaterinburg i oktober 2019 med fokus på danske medier, kultur og demokratisk inddragelse.

Arktis

Arktisk nyder i disse år stor politisk bevågenhed, men kendskabet til Arktis’ unikke kultur, kunst og sprog er fortsat begrænset. Med satsningen sættes der fokus på at udbrede kendskabet om Arktis’ unikke kultur, historie og kunst særligt over for børn og unge.

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Al kontakt vedrørende Rusland-satsningen skal henvendes til enten Dansk Kulturinstitut i Rusland på dki@remove-this.danishculture.ru eller til den danske ambassade i Rusland på mowamb@remove-this.um.dk


Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.