Storbritannien-satsning 2018-2020

Danmark og danskhed nyder stor opmærksomhed i Storbritannien. Med Det Internationale Kulturpanels satsning skabes flere partnerskaber, der er med til at udbrede dansk kultur i Storbritannien.

I byer som Manchester er der flere initiativer på vej, skabt af samarbejde imellem danske og engelske partnere. Danske kunstnere, kulturinstitutioner og kulturaktører styrker og udvikler nye samarbejder med partnere i Storbritannien. Det giver danske aktører mulighed for eksponering, og det gavner kunstnere økonomisk og markedsmæssigt. 

Bilateralt kultursamarbejde

Der er blandt danske kulturaktører stor interesse at spore for at indgå i et stærkt bilateralt samarbejde med Arts Council England, Arts Council Nord samt institutioner i Nordengland. Dette samarbejde opbygges og udbygges nu gennem nye kunstneriske samarbejder og en mere målrettet indsats med udveksling.

Nye hotspots for kultur

De senere år er der sket en rivende udvikling på de kunstneriske scener i geografiske områder uden for London, særligt i Nordengland i byer som Manchester,Edinburgh og Glasgow. De nye kulturelle vækstcentre uden for London er  derfor centrale platforme for danske kulturaktører og kunstnere at markere sig i. I løbet af kultursatsningen, 2017-2020, vil der være mulighed for at udvikle nye partnerskaber og nye møder for danske kunstnere i den nordlige del af Storbritannien særligt omkring Manchester.

Læs mere under Fakta om satsningen i Storbritannien.

Kulturelle indsatsområder

De kulturelle indsatsområder for Storbritannien-satsningen spænder over mange samarbejdspartnere og har som mål at udbrede dansk kunst og kultur i det nordlige Storbritannien, med særligt fokus på Manchester. De primære parterne i både Danmark og Storbritannien er:

  • Det Internationale Kulturpanel, herunder særligt Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond
  • Aarhus Kommune og Aalborg Kommune
  • Arts Council England
  • Arts Council Nord
  • Manchester City

De konkrete strategiske indsatser 2018-2020 i Storbritannien offentliggøres løbende. Alle er velkomne til at skrive til Slots- og Kulturstyrelsen om bilaterale projekter, som kan indgå i satsningen.

By-til-by samarbejdet

Aarhus, Aalborg og Manchester har indledt et by-til-by samarbejde, der har til formål at styrke kultursamarbejdet mellem byerne. Kulturministeren lancerede by-til-by samarbejdet i Ålborg 25. februar 2019 sammen med byernes kulturdirektører samt direktøren for Arts Council England, Nord. Det Internationale Kulturpanel har valgt at støtte indsatsen med 1.5 mio. kr., hvoraf størstedelen fordeles som puljemidler (fordeling 1. oktober 2019 og 1. april 2020). Adskillige kulturinstitutioner i de tre byer er i færd med at udvikle fælles projekter under tre overordnede temaer:

  • Kultur og sundhed

  • Børne og ungdomsarbejde

  • Byudvikling og design

Projekterne omfatter samarbejder mellem biblioteker, dansescener, museer, filmværksteder, litteraturfestivaler, børnekulturhuse m.m. Derudover har samarbejdet mellem byerne resulteret i konferencen Livable Cities, der afholdes i Manchester november 2019 med fokus på Aarhus og Aalborg kommuner. Konferencen organiseres af Den Danske Ambassade i London.

Du kan læse mere om byprojektets narrativ og værdier her.

Scenekunst

Statens Kunstfond, Scenekunst, organiserer et større dansk satsning på Edinburgh Fringe Festival i 2020-2022. Desuden har SKF indgået samarbejde med Manchester Internationale Festival om oprettelsen af et fellowship for danske producenter og kuratorer, der som del heraf kommer til at følge kollegaer i Manchester igennem 6-8 uger i løbet af 2020.

Musik

SKF musik har to større tiltag i Nordengland ledet af Jazz Danmark og SNYK/Dacapo/Edition S. Begge tiltag ønsker at udbrede kendskabet til dansk musik og stimulere interesse bla. i samarbejde med Manchester Jazz Festival.

Kunsthåndværk og Design

Statens Kunstfond har i samarbejde med Victoria and Albert Museum for Design oprettet et residency for en dansk designer, der skal være med til at udvikle museets nye afdeling for læring: ’Play’. Statens Kunstfond er desuden i dialog med Whitworth Gallery i Manchester om udviklingen af et residency for en dansk tekstil designer i 2020.

Ambassaden i London har endvidere i et tæt samarbejde med Statens Kunstfond, Kunsthåndværk og Design, etableret et Art in Embassy projekt i residensen med dansk kunsthåndværk, design og møbler.

Litteratur

Statens Kunstfonds arbejder på at udbrede dansk litteratur i Storbritannien gennem støtte til oversættelser af dansk litteratur til engelsk, via understøttelse af det dansk-engelske oversætternetværk samt støtte til formidling af danske forfatterskaber i Storbritannien.

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Al henvendelse vedrørende Storbritannien-satsningen skal henvendes til den danske ambassade i London på lonamb@remove-this.um.dk


Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.