Fakta om satsningen

Kultursatsningen i Storbritannien 2018-2020 koordineres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Den Danske Ambassade i London. Satsningens strategiske og konkrete projekter udføres i et tæt samarbejde med det Internationale Kulturpanels øvrige aktører, som er Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og Visit Denmark. Derudover er der en særlig aftale med Aarhus og Ålborg Kommune.

Kulturelle samarbejdspartnere

De britiske samarbejdspartnere består af kulturinstitutioner og kulturaktører der er knyttet til Arts Council England, Arts Council Nord og Manchester City. Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og centrale kulturaktører. Aarhus by og Åalborg by indgår i en særlig aftale med Manchester City og Arts Council Nord. 

Finansiering af satsningen

Fra Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks Internationale kulturudveksling er der ydet en bevilling på i alt 1,5. mio. kr. til indsatsen. Midlerne understøtter aktørernes arbejde og forøges via de forskellige samarbejdspartneres engagement.

Opdateret 03. december 2019