USA-satsning 2018-2020

USA er en international bastion for kunst og kultur, og det amerikanske marked for kunst og kultur er blandt de største, vigtigste og mest indflydelsesrige i verden.

Det danske brand står stærkt i mange amerikaneres opfattelse. I disse år resonerer danske og nordiske værdier og fortællinger bredt i USA. Vores tilstedeværelse i amerikanernes bevidsthed kan vi udnytte til at skabe dialog og vidensdeling, men vi skal også gribe chancen for at bane vejen for danske kunstnere og kulturelle aktører. Danske kunstnere, arkitekter og designere er i den grad klar til at gøre deres indtog på det amerikanske marked. Tidspunktet er derfor det helt rigtige til at iværksætte en eksportindsats for dansk kunst og kultur i USA, hvor der er fokus på at eksponere og skabe vigtige platforme for danske kunstnere.

Nye geografiske satsningsområder

Arbejdet med at udbrede kendskabet til dansk kunst og kultur er allerede godt i gang hos de danske repræsentationer i henholdsvis Washington D.C. og New York. Her har man skabt platforme for danske kunstnere på den amerikanske østkyst. Men USA er et utroligt stort land, hvor nye områder og byer i stigende grad er begyndt at konkurrere om opmærksomheden – og nye vækstcentre er i en rivende kunstnerisk udvikling. Det Internationale Kulturpanels USA-satsning har derfor fokus på at åbne døre for dansk kunst og kultur i nogle af de mest centrale, nye knudepunkter for amerikansk kulturliv.

Seattle, Los Angeles, Austin, Houston, Chicago og Detroit

Seattle

Siden åbningen af National Nordic Museum i 2018 har der været en naturlig forbindelse mellem Danmark og Seattle i forhold til kultursamarbejde og udveksling. Målet er langsigtede samarbejder, som primært finder sted inden for musikområdet, givet Seattles nuværende såvel som historiske positionering som én af USA’s mest fremtrædende musikbyer. Eksempler på projekter er bl.a. et samarbejde mellem den Seattle-baserede musikmedieplatform KEXP og SPOT Festival omhandlende at bringe KEXP til festivalen i 2020. Derudover er der et igangværende samarbejde med Seattle Symphony med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling, særligt inden for områderne community engagement og youth empowerment. Grundet Covid-19 er dette projekt udskudt til 2021.

Los Angeles

Los Angeles har historisk set haft en stor tyngde i populærkulturen - særligt på film og musikområdet. Byen gennemgår i øjeblikket en stor udvikling, hvor andre kunstområder blomstrer, og mange nationale og internationale kunstnere orienterer sig imod. MXD (Musik Export Denmark) står sammen med Statens Kunstfond bag projektet ’LA Crushing On DK’, der skal styrke musikbranchenetværket for danske musikere og musikbranchefolk. Derudover er der fokus på adskillige institutionssamarbejder særligt inden for billedkunst, kunsthåndværk og design – heriblandt Otis College of Art and Design og 18th Street Arts Center. 

Austin

Austin er i rivende udvikling og registrerer p.t. 100 nye start up-virksomheder hver uge - de fleste inden for teknologisektoren. Dette kræver en gentænkning af byens infrastruktur og byudvikling for at akkommodere de mange tilflyttende og deres familier. I den forbindelse har byen allerede kigget i retning af Danmark, hvilket bl.a. har udmøntet sig i, at Dansk Design Center er engageret i at lede en workshop om byudvikling for amerikanske borgmestre under festivalen South By Southwest. Yderligere er der via festivalen et særligt fokus på skabelsen af stærke partnerskaber med lokale såvel som nationale aktører.

Houston

I Houston er mulighederne for by til land-samarbejde oplagt. Et nyt generalkonsulat er under etablering i byen, hvilket skaber åbenlyse muligheder for et tæt samarbejde. Fokusområder indebærer især institutionssamarbejder inden for billedkunst, kunsthåndværk og design, hvor The Menil Collection, Houston Center for Contemporary Crafts og The Museum of Fine Arts er eksempler på nuværende partnerinstitutioner.

Chicago

Indsatsen i Chicago er særligt centreret omkring arkitektur, design og byudvikling, hvor synet på kunst som forandringsagent spiller en væsentlig rolle. Eksempelvis i projektet ’Cabbage Patch’, der er blevet opført på baggrund af et samarbejde med den årlige Chicago Architecture Biennal, har værdier såsom borgerinddragelse, undervisning og bæredygtighed været med til at udgøre byggestenene til selve kunstværket. Andre samarbejdspartnere indebærer Chicago Public Library, kunstudstillingen EXPO Chicago, Art Institute of Chicago og City of Chicago. 

Detroit

Detroit befinder sig i en brydningstid, hvor byen er ved at komme sig oven på et historisk økonomisk og socialt lavpunkt, der har lagt store områder af byen øde, såvel som med en massiv arbejdsløshed. Dette har affødt en efterspørgsel på løsninger ift. genopbygning og gentænkning af infrastruktur, såvel som at byens situation har været katalysator for en stor mængde sociale og kunstneriske eksperimenter. Samarbejde og erfaringsudveksling er i fokus gennem eksempelvis Travel & Talk-initiativet samt partnerskaber med organisationer såsom Detroit Collaborative Design Center og Design Core Unit. 

Særlige strategiske indsatsområder

Der er særlige strategiske indsatser inden for fagområderne kunsthåndværk og design, musik og arkitektur. Udover de særlige strategiske indsatsområder findes også andre indsatser inden for billedkunst, scenekunst og film.

Kunsthåndværk og design

Der er p.t. et momentum for at løfte kontemporær dansk design og kunsthåndværk frem på den amerikanske scene. Grundet stor efterspørgsel og potentiale har Statens Kunstfond investeret massivt i en indsats i USA med fokus på at skabe muligheder for dansk kunsthåndværk og design og ligeledes for at opdatere narrativet, der stadig ræsonnerer bredt i USA på baggrund af Danish Modern-bølgen, og som vandt stor succes op gennem 1950’erne og 1960’erne.

Opdatering af amerikanske fagmiljøer gennem besøgsprogrammer

Der inviteres en række strategiske nøglepersoner til Danmark for at opleve den kontemporære kunsthåndværk- og designscene gennem skræddersyede besøgsprogrammer – heriblandt kuratorer, gallerister, samlere samt centrale akademiske aktører. Invitation af nøglepersoner kan give adgang til et personophængt netværk, der kan være centralt i forhold til at få de rigtige personer engageret i indsatsen og sikre etablering af nye mulighedsrum for dansk kunsthåndværk og design.

Strategiske arbejdsophold

Etablering af residency-aftaler med anerkendte amerikanske institutioner, platforme eller andre samarbejdspartnere kan være afgørende karrierefremmende for danske udøvere. Dertil kan det kommunikationsmæssigt bidrage til den nye fortælling om kontemporært dansk design og skabe en øget oplevelse af vedkommenhed i relation til andre danske designinitiativer og projekter i USA. Igangværende residency-samarbejder indbefatter Otis College of Art and Design og 18th Street Arts Center i LA samt Cranbrook College for Creative Studies i Detroit.

USA-puljer

Der er oprettet en særpulje med formålet om at støtte op om projekter og kunstneriske udviklingsmuligheder i USA for danske udøvere. Dette skal skabe mulighed for, at udøverne kan researche til projekter og samarbejder samt igangsætte disse. Puljens to ansøgningsrunder giver samtidig mulighed for, at projekter der er sat i gang det første år, kan videreudvikles og modnes yderligere til ansøgningsrunden det næste år.

Musik

Dansk populærmusik står stærkt i disse år. Der er i Danmark flere internationale artister, sangskrivere og producere end nogensinde før, og der er masser af danske talenter, der er godt på vej imod internationale karrierer. USA er et stort og betydningsfuldt marked for dansk musik, og derfor findes der under USA-satsningen adskillige strategiske indsatser - særligt inden for rytmisk musik.

Strategiske mediepartnerskaber

Den Seattle-baserede musikmedieplatform KEXP når med sine online-aktiviteter hver uge ud til over 200.000 mennesker globalt, hvilket gør den til en indflydelsesrig aktør i bl.a. promoveringen af up-coming bands og artister gennem især de populære live-sessions. I 2020 vil KEXP indgå et samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og SPOT Festival om at være til stede i Århus under festivalen og promovere aktuelle SPOT-artister via live-sessions, der bl.a. vil lægges op på KEXP’s YouTube-kanal og dermed nå ud til de næsten 2 millioner internationale abonnenter.

Styrkelse af branchenetværk

Der er et specifikt fokus på styrkelsen af musikbranchenetværk i Los Angeles. Ambitionen med indsatsen er at give danskerne en øget markedsindsigt og en stærk relation til nøglespillere i den amerikanske musikindustri, som kan åbne døre for danskerne til endnu flere betydningsfulde netværk og samarbejder – både for nuværende internationale navne og for kommende generationer af nye talenter. Projektet ’LA Crushing On DK’ indebærer bl.a. to netværksarrangementer i LA, samt fire besøg til Danmark for musikbranchefolk fra LA bestående af virksomhedsbesøg, studiebesøg, lytte-sessions og koncerter med danske kunstnere.

South By Southwest – styrkelse af den nordiske platform

Verdens største musikbranchefestival finder hvert år sted i Austin som led i den enorme South By Southwest festival (SXSW), der udover musik også repræsenterer interaktive medier, film, gaming, comedy mm. Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2017, i samarbejde med blandt andre SAS og Roskilde Festival, været til stede og opereret under festivalen via den fællesnordiske platform ’House Of Scandinavia’, hvorfra bl.a. dansk musik er blevet kurateret og promoveret for det amerikanske publikum og musikbranchefolk. Konceptet skulle have været genopført på festivalen i marts 2020. Formålet er at styrke den danske tilstedeværelse på SXSW samt at promovere danske og fællesnordiske værdier gennem koncerter, talks og workshops. Grundet Covid-19 er dette projekt udskudt til 2021.

Danish Jazz in North America

JazzDanmark har sammen med Augustinus Fonden, Det Internationale Kulturpanel og Statens Kunstfond skabt et projekt, der bringer det bedste fra den danske jazzscene til Nordamerika. Projektet sikrer professionelle, veletablerede jazzorkestre mulighed for deltagelse i forløb, der giver dem koncerter på dels den verdenskendte festival Chicago Jazz Festival, en circuit på de mest fremtrædende venues på Østkysten og mulighed for showcase på NYC Winter Jazz. Alle musikere deltager derudover i et forberedende workshop- og strategiforløb i Danmark.

Arkitektur

Der er i disse år stor interesse for dansk arkitektur i USA. Udover den populære og særprægede danske æstetik, har særligt det store fokus på bæredygtighed samt nytænkende stormsikringsløsninger i nyere tid fået amerikanernes øjne op for dansk arkitektur. Med det overordnede tema ”Commons & Community” er der igangsat særlige strategiske initiativer inden for arkitekturområdet særligt i byerne Chicago og Detroit. Community Engagement og social inklusion i design og planlægningsprocesser er fokusområder i initiativerne ud fra tanken om, at amerikanere og danskere har meget at lære af hinanden på netop disse områder. 

Cabbage Patch

10.000 kålhoveder udgjorde i 2019 Chicago Architecture Biennial’s første officielle danske bidrag. Det landskabsarkitektoniske værk ’Cabbage Patch’ havde til formål at fremme community engagement og social inklusion gennem en lang række forskellige aktiviteter og initiativer. Projektet skaber et socialt samlingspunkt for lokale og et rum for samtaler om vores brug af grønne områder i byen og vores forhold til naturen.

Læs mere om Cabbage Patch

Travel & Talk

Under temaet ’Fællesskaber’ kan arkitekter, billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere fra Danmark og USA komme på tværkunstneriske orienteringsture til Detroit og Chicago med fokus på udveksling af arbejdsmetoder, viden og nye idéer. Der skabes rum for samarbejde på tværs af nationalitet og faglighed, hvilket yderligere muliggøres gennem et returbesøg for de amerikanske deltagere, hvor de får mulighed for at deltage i den offentlige konference ’Commons & Communities’ i København. Projektet blev afholdt i september 2019 med tilbagemeldinger om stor succes fra de 20 danske deltagere, bestående af 10 arkitekter, fem billedkunstnere og fem kunsthåndværkere/designere, samt de 12 amerikanske deltagere.

Opdateret 19. maj 2021

Kontakt

Al henvendelse vedrørende USA-satsningen skal henvendes til enten Danmarks Generalkonsulat i New York på nycgkl@um.dk eller den danske ambassade i Washington på wasamb@remove-this.um.dk. 


Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur. Grundet Covid-19 er flere projekter udskudt til 2021.

Information om logoer og partnerskaber

Logoet for IKP-indsatsen i USA kan downloades via nedenstående link, og anvendes til danske projekter i USA. For at kunne arbejde professionelt med logopakkens indhold, er det nødvendigt at anvende tilsvarende software. Logopakken til USA-satsningen 2018-2020 indeholder både et logo, der kan anvendes generelt i USA, samt individuelle logoer, der henviser specifikt til de seks indsatsbyer. 

USA-satsning 2018-2020 logopakke 

Kreditering ved støtte

Hvis dit projekt har modtaget støtte fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, kan du downloade logoerne som en zip-fil her.