Fakta om satsningen

I perioden 2018-2020 øges og forstærkes kulturudvekslingen med USA med fokus på udbygning af eksisterende og udvikling af nye netværk, geografier og platforme.

Målet er at skabe øget netværk og platforme for danske kunstnere og kulturaktører på det amerikanske marked. USA-satsningen har fokus på byerne: Seattle, Los Angeles, Houston, Austin, Chicago og Detroit.

Indsatsen i USA udfoldes inden for Det Internationale Kulturpanels fire formål: Udvikling og fornyelse af dansk kultur, markedsføring af Danmark som land, fremme af kultureksport og fremme af interkulturel dialog. Dog med særligt fokus på fremme af kultureksporten, samt en styrkelse af den interkulturelle dialog de to lande imellem.

Indsatsen består både af en lang række uafhængige projekter, såvel som en række strategiske indsatser for bl.a. arkitektur, design, musik og billedkunst.

Samarbejdspartnere

Den dansk-amerikanske kultursatsning i 2018-2020 koordineres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Den Danske Ambassade i Washington og Generalkonsulatet i New York. 

Satsningens strategiske og konkrete projekter udføres i et tæt samarbejde med Det Internationale Kulturpanels øvrige aktører, som er Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og VisitDenmark.

De amerikanske samarbejdspartnere består af kulturinstitutioner, kulturaktører og byer. 

Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og centrale kulturaktører.  

Finansiering af satsningen

Fra Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale om Danmarks Internationale Kulturudveksling er der ydet en bevilling på i alt 3. mio. kr. til indsatsens strategiske sigte, der kan understøtte aktørernes arbejde.

Derudover sker finansiering fra projekt til projekt fra både danske og amerikansk side via tilskud fra fonde, institutioner, puljer, lokale interessenter, samt styregruppemidler.

Opdateret 11. oktober 2019