Puljer til international kulturudveksling

Styregruppen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet forvalter to puljer til international kulturudveksling.

Styregruppen er et udvalg, der er nedsat i forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling. Formålet med samarbejdet er at fremme Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur. Styregruppen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet forvalter to puljer til international kulturudveksling. Midlerne fordeles på baggrund af principperne og målsætningerne i Det Internationale Kulturpanels strategi.

Puljen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling

Denne pulje søges af aktørerne i samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet til dække af udgifter til et kulturprojekt. Bemærk venligst, at tidsrammen for vurdering af ansøgninger på under 100.000 DKK vil blive behandlet løbende. Du vil få svar inden for fire uger efter modtagelse af ansøgningen.

Tilskud på over 100.000 DKK skal søges mindst fire uger før et styregruppemøde. Styregruppemødet afholdes fire gange årligt. Du vil få svar på din ansøgning op til 12 uger efter fristen. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at du anvender tid nok til, at vi kan vurdere dit projekt.

Ansøg og find flere oplysninger om puljen her.

Puljen for rådighedsbeløb til danske ambassader og institutter

Puljen fordeles årligt i januar og kan søges af de danske ambassader og generalkonsulater i udlandet, Det Danske Institut i Athen, Det Danske Institut i Rom samt de danske kulturinstitutter. Generalkonsulater skal søge via ambassaden i deres arbejdsland.

Ansøgeren skal præsentere de forventede aktiviteter for året og estimatet for uforudsete udgifter. Ved at ansøge om et rådighedsbeløb er det muligt at sikre, at din ambassade eller kulturinstitut har tilstrækkelige ressourcer til at dække kulturprojekter, også hvis tidsrammen eller budgettet skal ændres.

Ansøg og find flere oplysninger om puljen her.

Opdateret 12. november 2019

Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.