Status, regnskab og evaluering

Frist for status og regnskab er altid den 15. september i det efterfølgende aftaleår. Det vil sige, at status og regnskab for 2021 skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde den 15. september 2022. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer det indsendte materiale inden for tre måneder og er løbende i dialog med kulturregionerne.

På grund af covid-19 er der aftalt særlige vilkår og frister for status og regnskab for 2020 med de involverede kulturregioner.

De fireårige kulturaftaler skal indsende en årlig status hvert år. I 2024, der er de nuværende kulturaftalers sidste år, skal kulturregionerne desuden indsende en slutevaluering den 1. marts, der bl.a. skal danne grundlag for indgåelse af en ny kulturaftale.

Alle dokumenter skal indsendes via et elektronisk skema

Status

Status, regnskab og evaluering skal tage udgangspunkt i kulturaftalens omverdensbeskrivelse, mission, vision, indsatsområder og resultatmål. Den årlige status skal give et kort og præcist indblik i kulturregionens arbejde med kulturaftalen i løbet af det pågældende aftaleår, og den danner baggrund for dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. 

Regnskab

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at revidere afrapporteringsmaterialet. Hjemmesiden vil blive opdateret snarest muligt.   

Slutevaluering

Kulturregionen skal indsende en slutevaluering til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. marts i aftalens sidste år. Slutevalueringen skal være mere omfattende end den årlige status, da den skal bruges som grundlag for udarbejdelsen af en evt. ny kulturaftale. Den skal give et indgående indblik i kulturregionens arbejde med kulturaftalen i løbet af aftaleårene. 

Opdateret 09. februar 2021