Afgørelser og udtalelser

AFGØRELSER OG UDTALELSER FRA NÆVNENE

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for både Radio- og tv-nævnet og Medienævnet, der træffer afgørelser og afgiver udtalelser på en række områder i forhold til medier.

Neden for kan du finde links til nævnenes afgørelser og udtalelser og styrelsens  afgørelser.

RADIO- OG TV-NÆVNET

Radio- og tv-nævnet træffer blandt andet afgørelser i klager over skjult reklame, afgiver udtalelser om public servicemediernes overholdelse af deres kontrakter og tilladelser mm.

MEDIENÆVNET

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer både ordningen om frit valg af  tv-distributør (”Fritvalgsordningen”) og reglerne om, hvilke kanaler ejerne af fællesantenneanlæg skal udbyde (”Must Carry-reglerne"). Styrelsen træffer i den forbindelse også afgørelser.

Afgørelser vil blive offentliggjort og links til afgørelserne lægges på hjemmesiden, så snart de er tilgængelige.

Opdateret 12. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen