Aflæg regnskab/afrapportering

DERFOR SKAL DU AFLÆGGE REGNSKAB

For at sikre, at de offentlige tilskud, der bliver givet til forskellige typer af medier, bliver anvendt til det formål, de er givet til, og til poster, der kan medtages i opgørelsen af udgifter, skal tilskudsmodtagere aflægge regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen med jævne mellemrum.

Du kan læse mere om, hvordan og hvornår du skal aflægge regnskab og afrapportere ved at følge linkene neden for for den type medie, du repræsenterer.

FIND MERE INFORMATION:

Regnskab og afrapportering for elektroniske medier

Opdateret 27. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen