Tilskudsmodtagere af Demokratipuljen

Her på siden finder du en liste over, hvem der har fået tilskud fra Demokratipuljen, og hvor stort tilskuddet har været.

Se tilskudsmodtagere fra Demokratipuljen

Opdateret 28. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen