Evalueringsrapporter

Når tilladelsesperioden for digital forsøgsvirksomhed er udløbet, skal tilladelseshaveren afgive en evaluering af forsøget til Radio- og tv-nævnet, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 461 af 19. maj 2006 om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven, som du finder på Kulturministeriets hjemmeside.

Evalueringsrapporterne med bilag kan findes ved at følge nedenstående links:

Opdateret 26. april 2021