Lovgivning og politiske aftaler

MEDIERNES SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING

Medierne har en stor samfundsmæssig betydning. De er en uundværlig del af vores demokrati og en integreret del af vores samfund, dagligdag og institutioner og er bindeleddet mellem borgerne, politikerne og vores samfundsinstitutioner.

Derfor er der også et behov for regulering af udøvelsen af medievirksomhed.

Der er flere love, der regulerer medierne eller har relation til regulering af medierne i Danmark:

  • Radio- og tv-lovgivningen (Kulturministeriet)
  • Medieansvarsloven (Justitsministeriet)
  • Love relateret til de trykte og digitale medier (Kulturministeriet)
  • International mediepolitik herunder AVMS-direktivet (EU og Europarådet)
  • Telelovgivningen (regulerer generelt adgangen til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (herunder frekvenser, der benyttes til radio og tv) (Erhvervs- og vækstministeriet)

Statsministeren betragtes historisk som ”pressens minister” og varetager fortsat overordnende og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår. Lovgivningen på området ligger imidlertid under kulturministeren.

Rammerne for mediepolitikken fastlægges i de flerårige medieaftaler, der er tradition for at indgå i Danmark.

Du kan nedenfor finde links til lovgivningen på medieområdet og til den seneste medieaftale.

FIND MERE INFORMATION:

Opdateret 07. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen