Opgaver og forretningsorden

Medienævnets opgaver 

Medienævnet behandler ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte, tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier samt saneringsstøtte i henhold til lov og bekendtgørelse om mediestøtte.

Nævnet fører endvidere tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven og vilkår for tilskud.

Du kan læse mere om de forskellige tilskudsordninger her.

Medienævnets forretningsorden

Lov om mediestøtte bemyndiger kulturministeren til at fastsætte en forretningsorden for Medienævnet.

Du kan finde bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet her.

Opdateret 25. februar 2019