Internationale samarbejder

Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA)

Radio- og tv-nævnet er medlem af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA). 

ERGA består af repræsentanter for nationale tilsynsmyndigheder eller -organer på området for audiovisuelle medietjenester, hvis primære ansvar er at føre tilsyn med audiovisuelle medietjenester. Gruppens formål er at yde bistand og rådgive EU-Kommissionen på det audiovisuelle område, udveksle erfaring og praksis ved anvendelsen af reglerne samt at samarbejde med gruppens øvrige andre medlemmer.

ERGA’s rapporter, pressemeddelelser, arbejdsprogram m.v. er tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside samt på ERGA’s egen hjemmeside.

European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

Radio- og tv-nævnet er medlem af EPRA. EPRA består af de uafhængige radio- og tv-reguleringsmyndigheder i Europaråds-landene. EPRA er en væ¬sentligste kilde til navnlig juridisk faglig opdatering på radio/tv/web-medie-området bl.a. i kraft af det tætte kollegiale netværk i EPRA. Blandt tilbagevendende emner er f.eks. beskyttelse mindreårige på tv og web og EU-retlige reklameregler.

EPRA har status som en netværksorganisation og kan hverken tage beslutninger eller komme med holdningstilkendegivelser. På EPRAs møder deltager EU-kommissionen, Europarådet og OSCE som observatører. Læs mere om EPRA på EPRAs egen hjemmeside.

Opdateret 07. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen