Medlemmer

Radio- og tv-nævnets sekretariat

Radio- og tv-nævnet betjenes af Slots- og Kulturstyrelsen, Medieenheden

Eventuelle henvendelser til Radio- og tv-nævnet kan sendes til rtv@slks.dk

Opdateret 26. august 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen