Tilskud til lokalradio

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Tilskudsmodtagere kan med fordel læse tilskudsvejledningen.

Se listen over tilskudsmodtagere for 2021 her.

Alle ikkekommercielle lokalradiostationer, der har en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet, har nu mulighed for at søge om driftstilskud for 2022.

Ansøgning om driftstilskud for 2022 skal ske via en formular, som findes på denne side. Fristen for at indsende en ansøgning er onsdag den 29. september 2021, kl. 12.00.

Tilskudsmodtagere for 2022 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Opdateret 01. september 2021