Tilskud 2017

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde onsdag den 14. december 2016 tilskud til ikkekommerciel lokalradio.

Nævnet har modtaget 148 ansøgninger og af dem var 144 stationer tilskudsberettigede.
Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 164,16 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 128.045 kr. i 2017.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2017 på 43,8 mio. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv.

Se listen af tilskudsmodtagere

Opdateret 01. februar 2019