LOUD

Baggrund

Radio- og tv-nævnet åbnede for et udbud af en ny digital public service-radiokanal med fokus på kultur den 26. juli 2019. Da ansøgningsfristen udløb fredag den 20. september, havde Nævnet modtaget ansøgninger fra Kulturradio Danmark A/S, PeopleGroup Five A/S og dk4 – Radio ApS.

Radio- og tv-nævnet traf på et møde den 22. oktober 2019 afgørelse om, at Radio LOUD var vinder af udbuddet.

Bag Radio LOUD står Kulturradio Danmark A/S, der er et konsortium bestående af lokalradiovirksomhederne KLINKBY HOLDING ApS, RADIO MAX DANMARK ApS, OUR MEDIA ApS, Foreningen Radio Limfjord og RADIO DIABLO ApS. 

Du kan læse mere om udbuddet af ny digital public-service-radiokanal her.

Vilkår for programvirksomheden, tilskud mv.

Radio LOUD skal sende nyproduceret indhold fordelt på følgende programkategorier: Aktualitetsprogrammer, debatprogrammer, udsendelser i reportage- eller montageform, satire og sportnyheder.

Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden. 

I tilladelsesperioden får LOUD samlet set et tilskud på 260,81 milioner kroner. 

Radio LOUD skal hvert år indsende en redegørelse og et regnskab for public service-virksomheden, som Radio- og tv-nævnet skal gennemgå og tage stilling til om det kan godkendes. 

Du kan finde Kulturradio Danmark A/S' tilladelse til at sende public service-radio her.

Opdateret 20. oktober 2021