Skrevne medier (trykte/web)

MANGFOLDIGHED I MEDIEBILLEDET

Skrevne medier findes i dag en lang række former og udtryk: Den klassiske trykte papiravis, et PDF-dokument sendt som e-mail eller til download fra en hjemmeside, det rent web-baserede internetmedie osv. – eller en kombination af de forskellige udgivelsestyper.

Der er et ønske om at fremme både demokratisk debat og kulturel og samfundsmæssig oplysning og om at fremme et alsidigt, mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter for derigennem at styrke det danske demokrati og den demokratiske debat.

Derfor ydes der en række tilskud til de forskellige typer af skrevne medier, som det er muligt at søge.

Der kan dog kun søges om støtte på baggrund af konkrete ansøgningsrunder, som annonceres af Slots- og Kulturstyrelsen, der på vegne af Medienævnet administrerer de forskellige ordninger.

Ved at følge linkene nedenfor kan du blandt andet læse mere om, hvilke støtteordninger, der findes i forhold til de forskellige typer af skrevne medier, hvem der kan søge, hvilke aktiviteter, der kan søges støtte til og hvordan man søger.

FIND MERE INFORMATION:

INNOVATIONSPULJEN
Innovationspuljen yder projektstøtte til etablering og udvikling af nyhedsmedier, både ved etablering af et nyt, selvstændigt medie eller omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie.

BLADPULJEN (IDEELLE BLADE OG TIDSSKRIFTER)
Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. Formålet er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og at fremme af foreningslivet.

REDAKTIONEL PRODUKTIONSSTØTTE
Redaktionel produktionsstøtte er støtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

SANERINGSSTØTTE
Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte. Saneringsstøtten kan bevilges af Medienævnet til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

Opdateret 26. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen