Redaktionel produktionsstøtte

Tilskud til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.


Redaktionel produktionsstøtte kan søges én gang om året.

Ansøgningsfristen var 1. oktober 2021 kl. 14.00. 

Hvis dit nyhedsmedie allerede modtager tilskud til redaktionel produktion, skal du ikke ansøge forfra igen. I stedet skal du indberette nyhedsmediets redaktionelle omkostninger.

Indberetning af redaktionelle omkostninger skal ske i september året før et nyt tilskudsår og indberetningsfristen er 1. oktober kl. 14.00.

Dog skal du ansøge på ny, hvis nyhedsmediet hidtil alene har modtaget tilskud fra hovedordningen, og du gerne vil ansøge om supplerende tilskud.

Det er Medienævnet der træffer den endelige afgørelse.

Sådan kommer du videre:

Hvis det er første gang, du søger redaktionel produktionsstøtte eller du har modtaget produktionsstøtte før 2021 men ikke i 2021

Hvis du har modtaget Redaktionel produktionsstøtte i 2021

Uanset om du alene har modtaget støtte fra hovedordningen eller hovedordning og supplementsordningen skal det indberettes.

Indberetning af redaktionel produktionsstøtte sker ved at følge dette link

Gældende lovgrundlag:

Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte

Bekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017 om mediestøtte

Opdateret 04. oktober 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøgninger og indberetninger - redaktionel produktionsstøtte 2022

For tilskudsåret 2022 gør følgende sig gældende:

16 medier har ansøgt om produktionsstøtte i 2022.

Se listen over de 16 nye ansøgere her.

Medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte, skal ved efterfølgende ansøgningsrunder ikke ansøge på ny, men skal i stedet indberette deres redaktionelle omkostninger.

Se listen over medier, der har indberettet her.

Modtagere af redaktionel produktionstøtte